Birželio 21 d. Ukmergės „Šilo“ pagrindinės mokyklos pedagogai prieš atostogas susirinko į posėdį. Susirinkimo pradžioje mokyklos direktorius Leonas Žuklys viso kolektyvo vardu pasveikino pradinių klasių mokytoją Editą Leleikienę jubiliejaus proga, palinkėjo jai sėkmės tolesniame darbe, bei dailės mokytoją Angelę Stasiukaitienę, kuri palieka mokyklą ir išeina užtarnauto poilsio. Visi sugiedojo „Ilgiausių metų“ ir linkėjo mokytojoms sėkmės.
Na o svarstytinų posėdyje klausimų buvo nemažai: mokyklos ugdymo plano projekto 2017/2018 m. m. svarstymas, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo aptarimas, mokinių, turėjusių papildomus darbus, perkėlimas į aukštesnę klasę. Posėdyje pasisakė direktoriaus pavaduotoja Rita Gelūnienė, mokytojos Giedrė Čivilytė ir Jurgita Pauliukonytė, Jūratė Varžgalytė, klasių vadovės. Darbas vyko sklandžiai, konstruktyviai. Darbotvarkei išsekus mokyklos direktorius Leonas Žuklys bei pavaduotoja Rita Gelūnienė padėkojo visiems už nuveiktus darbus, palinkėjo gražių šiltų atostogų.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
Powered by Phoca Gallery