Lietuvai svarbios šventės, paminėtos nuotoliniu būdu

Lietuvi!
Kančios ištremtųjų
Ir kraujo žuvusių lašai
Tebūnie priesaika gyvųjų,
Kurią širdin įsirašai:
Kantrybė, darbas ir taika –
Juk tikslas vienas – Lietuva!
(K. Bradūnas)

Laisvės gynėjų diena, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji – šios visiems mums svarbios Šventės mūsų mokykloje šiais mokslo metais paminėtos nuotoliniu būdu. 5–8 kl. mokiniai dalyvavo įvairiose edukacinėse – kūrybinėse veiklose: pilietinėje akcijoje „Prieš tankus apginta Laisvė“, „Vasario 16 d. akto Signatarai“, „Lietuvos kelias į Laisvę“; „Lietuvos tarptautinis pripažinimas“; „kūrėme „LIETUVĄ“. Mokiniai paskatinti mokytojų Audronės Vainauskienės, Virginijos Gronskienės, Neringos Valinskienės, Almos Taučkėlienės kūrė istorines – dokumentines skaidres, dainavo Laisvės dainas, piešė piešinius, išrašė LIETUVOS vardą lede ir sniege (kaip ir mūsų protėviai, ištremti į amžinojo įšalo žemę), išpuošė gėlėmis, širdelėmis. Gražiausiais darbais pasidalijo su Jumis visais. Prisegu tik dalį mokinių darbų.

Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Alma Taučkėlienė 2021-03-12

12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
Powered by Phoca Gallery