Mokykla dalyvauja projektuose:

Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „Be sienų“


Erasmus+ tarptautinis strateginės partnerystės projektas „Europos žemė – ateities žemė“ („Terres d`Europes, terres d`avenir“) jau baigėsi.

Comenius projektas „Vartokime ir rūšiuokime atsakingai .... Už atliekų perdirbimą, piliečiai!“ jau baigėsi.

ESFA projektas „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“