image001

 Mokykla dalyvauja projektuose:

Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas

Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo)

 Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

  Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamamas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-707-02-0001 

Erasmus+ tarptautinis strateginės partnerystės projektas
„KEISKIME POŽIŪRĮ: visos profesijos tinka ir vyrams, ir moterims“
(«ALTER-EGAUX: tous les métiers sont mixtes»)

Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „Be sienų“


Erasmus+ tarptautinis strateginės partnerystės projektas „Europos žemė – ateities žemė“ („Terres d`Europes, terres d`avenir“) jau baigėsi.

Comenius projektas „Vartokime ir rūšiuokime atsakingai .... Už atliekų perdirbimą, piliečiai!“ jau baigėsi.

ESFA projektas „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“