Comenius projektas „Vartokime ir rūšiuokime atsakingai .... Už atliekų perdirbimą, piliečiai!“

Projekto tinklaraštis
2012 m. Ukmergės „Šilo“ pagrindinė mokykla laimėjo konkursą ir pradėjo vykdyti Europos Komisijos finansuojamą Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektą „Vartokime ir rūšiuokime atsakingai... Už atliekų perdirbimą, piliečiai!“ ( „Rien ne se perd, tout se transforme: pour un recyclage citoyen!“)
Projekto dalyviai analizuos atliekų tvarkymo politiką valstybėje, vykdys įvairius tyrimus: aiškinsis, kaip tvarkomos atliekos bendruomenėje (mokykloje, šeimoje, savivaldybėje, rajone), paskui palygins įvairias problemos valdymo strategijas europiniu lygmeniu. Mokiniai tirs, kaip efektyviai būtų galima panaudoti perdirbamas atliekas kaip antrinę žaliavą. Taip pat analizuos neperdirbamų atliekų situaciją ir tvarkymo perspektyvą, dalinsis patirtimi su valstybių projekto parnerių atstovais. Projekto metu bus vykdoma įvairi informacinė ir praktinė veikla, kuri padės mokinius, mokytojus, mokyklų vadovus, šeimas, vietos valdžią supažindinti su pastebėtomis atliekų tvarkymo problemomis.
Projektą vykdys šešios Europos šalys, su kurių mokyklomis mokiniai turės galimybę bendradarbiauti ir jas pažinti, dalintis savo pastebėjimais ir pasiekimais. Šis projektas suteiks mokiniams galimybę geriau išmokti prancūzų kalbos, įsigilinti į kitų šalių kultūrą bendraujant virtualioje erdvėje ir susitikimų metu.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:
• susipažinti su įvairia Europos šalių patirtimi, susijusia su atliekų perdirbimo vadyba (rinkimu, rūšiavimu, perdirbimu...);
• mokyti paauglius vartojimo kultūros;
• diegti mokinių atsakomybės už švarią aplinką supratimą;
• ugdyti moksleivių įpročius atsakingai elgtis su atliekomis, jas rūšiuoti atsižvelgiant į produktų ar pakuotės ženklinimą, atliekų kilmę, pavojingumą;
• skatinti mokinių iniciatyvas ir švietėjišką veiklą aplinkos saugojimo, atliekų tvarkymo klausimais savo mokykloje, bendruomenėje.
Projekto kalba – prancūzų.

Projekte dalyvaujančios šalys ir mokyklos:
Belgija – Centre scolaire Saint-Joseph Saint- Raphaël, Liège (Projekto koordinatorė)
Lenkija – ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. Adolfa Dygasińskieg, Rytwiany
Lietuva – „Šilo“ pagrindinė mokykla, Ukmergė
Vokietija – Kooperative Gesamtschule, Kirchberg,
Ispanija – IES Torrellano, Elche,
Prancūzija (Gvadelupa) – COLLEGE Sadi Carnot, Pointé a Pitré

Projekto veiklos laikotarpis
2012 m. rugpjūčio 1 d. – 2014 liepos 31 d.