Mokyklos vizija

 Visi kartu mokomės, sportuojam ir prie kliūties mes nesustojam.

 Mokyklos misija

Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį (I dalies) ugdymą saugioje ir patrauklioje mokymuisi aplinkoje, pastebint ir atsižvelgiant į individualius vaikų gebėjimus, poreikius ir skirtumus, sukuriant saugią ir patrauklią mokymuisi aplinką, puoselėjant pagarbius, šiltus tarpusavio santykius ir tradicijas.


Progimnazijos direktoriaus Dariaus Kaplūno veiklos  ataskaita 2020    
Progimnazijos direktoriaus Dariaus Kaplūno veiklos  ataskaita 2019    Progimnazijos veiklos ataskaita 2019
Progimnazijos direktoriaus Leono Žuklio veiklos  ataskaita 2018    Progimnazijos veiklos ataskaita 2018

 Mokyklos teisinė forma ir priklausomybė – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190342531.

Mokyklos savininkas – Ukmergės rajono savivaldybė (identifikavimo kodas – 18875174, adresas – Kęstučio a. 3, LT-20114. Ukmergė).

 Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla:

 • mokyklos tipas – progimnazija, kiti tipai – pradinė mokykla, priešmokyklinio vaikų ugdymo mokykla;
 • progimnazijos pagrindinė paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija;
 • progimnazijos kitos paskirtys – pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla, priešmokyklinio vaikų ugdymo mokykla;
 • mokymo kalba – lietuvių;
 • mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose;
 • vykdomos švietimo programos: priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I-dalies programos, ir neformaliojo švietimo programos.
  Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.
 • Progimnazijos  švietimo veiklos rūšys: pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • kitos švietimo veiklos rūšys:
  priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
  pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
  kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
 • Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 90.01;
  vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
  nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas  68.20;
  sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11.
 • Progimnazija išduoda mokiniams mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 Laisvos darbo vietos:

Ukmergės „Šilo“ progimnazijai nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. reikalingas fizikos mokytojas (-a), (iš viso 7 kontaktinės valandos per savaitę 7–8 klasėse).