Mokyklos filosofija:

 NORINT IŠMOKTI DIDELIŲ DALYKŲ, REIKIA PRADĖTI NUO MAŽŲ.
(Dž. Lokas)

Mokyklos vizija –

 patraukli, saugi, teikianti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, atvira kaitai ir puoselėjanti savas tradicijas mokykla.

 Mokyklos misija:

 Ukmergės „Šilo“ pagrindinė mokykla yra tobulėjanti, bendradarbiaujanti mokymosi įstaiga, teikianti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą įvairių poreikių mokiniams, ugdanti atsakingą, dorą, gebantį motyvuotai pasirinkti tolesnį ugdymosi kelią ŽMOGŲ.


 Mokyklos teisinė forma ir priklausomybė – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190342531.

Mokyklos savininkas – Ukmergės rajono savivaldybė (identifikavimo kodas – 18875174, adresas – Kęstučio a. 3, LT-20114. Ukmergė).

 Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla:

8.1. mokyklos tipas – pagrindinė mokykla, kiti tipai – ikimokyklinio ugdymo mokykla,  pradinė mokykla, progimnazija;
8.2. mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla;
8.3.mokyklos kitos paskirtys – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis, pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla, progimnazijos tipo progimnazija;
8.4. mokymo kalba – lietuvių;
8.5. mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose;
8.6. vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos, individualizuota pradinio ugdymo, individualizuota pagrindinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programos.
11. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
12. Mokyklos  švietimo veiklos rūšys:
12.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
12.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
12.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
12.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
12.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
12.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
12.2.5. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
12.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
13.  Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
13.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
13.2. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 90.01;
13.3. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
13.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas  68.20;
13.5. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11.
17. Mokykla išduoda mokiniams mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 Mokyklos skyriai, turintys kitą buveinę:

 9.1. Ukmergės „Šilo“ pagrindinės mokyklos Antakalnio pradinio ugdymo skyrius:
9.1.1. skyriaus buveinė – III  Antakalnio kaimas, Ukmergės seniūnija, LT 20101 Ukmergės rajonas;
9.1.2.grupė – bendrojo ugdymo mokykla;
9.1.3.pagrindinis tipas – pradinė mokykla, kiti tipai – ikimokyklinio ugdymo mokykla;
9.1.4. paskirtis – pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla. Kitos paskirtys – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis;
9.1.5. mokymo kalba – lietuvių;
9.1.6.  mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose;
9.1.7. vykdoma  ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos, individualizuota pradinio  ugdymo   ir neformaliojo švietimo programos. 


 Informacija apie laisvas darbo vietas: nėra.