2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Darbo užmokestis

Aiškinamasis raštas

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

 2017 m. II ketvirčio ataskaitos

Darbo užmokestis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

 2017 m. I ketvirčio ataskaitos

 Darbo užmokestis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

2016 m.finansinių ataskaitų rinkinys

 Darbo užmokestis 2016 metais

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

 Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30 duomenimis 

Finansinės buklės ataskaitos 2016-09-30 duomenimis

 Aiškinamasis raštas

 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

 Veiklos rezultatų ataskaita 2016-06-30 duomenimis
Finansinės būklės ataskaitos 2016-06-30 duomenimis

  Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-03-31
 Darbo užmokestis 2015 metais

Aiškinamasis raštas

 Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. kovo 31 d. duomenimis

Bendrasis sąskaitų planas

 Vidutinis darbo užmokestis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

Sąskaitų planas

 2015 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
 Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ir finansinės buklės ataskaitų straipsniams

 Grynojo turto pokyčio atsakaita

 Pinigų strautų atsakaita

 Veiklos rezultatų atsakaita

Finansinės būklės atsakaita

2015 m. III ketvirtis

 Aiškinamasis raštas
Darbo užmokestis
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. I pusmetis

Aiškinamasis raštasAiškinamasis raštas1Aiškinamasis raštas2

Darbo užmokestis 2 ketvirtis

Finansavimo sumosFinansavimo sumos1

Finansinės būklės ataskaitaFinansinės būklės ataskaita1

Veiklos rezultatų ataskaita

2014 m. 

Veiklos rezultatų ataskaita

 Finansinės būklės ataskaita 

 Darbo užmokestis

Finansavimo sumos

2014 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų strautų ataskaita

2014 m. III ketvirtis

 Finansinės būklės ataskaita1, Finansinės būklės ataskaita2

 Finansavimo sumos1Finansavimo sumos2

 Veiklos rezultatų ataskaita

 Vidutinis darbo užmokestis

 Aiškinamasis raštas

2014 m. II ketvirtis

 Finansinės būklės ataskaita1, Finansinės būklės ataskaita2

 Finansavimo sumos1Finansavimo sumos2

 Veiklos rezultatų ataskaita

 Vidutinis darbo užmokestis

 Aiškinamasis raštas

 2014 m. I ketvirtis

 Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos rezultatų ataskaita

Vidutinis darbo užmokestis

Aiškinamasis raštas

 2013 m.

Apskaitos politika

Finansinės būklės ataskaita 1Finansinės būklės ataskaita 2

 Grynojo turto pokyčio atsakaita

Pinigų srautų atsakaita 1Pinigų srautų atsakaita 2

Aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

Vidutinis darbo užmokestis

2013 m. III ketvirtis

2013 m. ​​​​Veiklos rezultatų ataskaita

2013 m. finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumosfinansavimo sumos1

 Aiškinamasis raštas1​, aiškinamasis raštas2, aiškinamasis raštas3

Mokyklos  darbuotojų  vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2013 m. II ketvirtis

2013 m. ​​​​Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos
2013 m. finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas 2013 m. 2 ketvirtis

2013 m. I ketvirtis

​​​​2013 m. ​​​​Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos
2013 m. finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas 2013 m. 1 ketvirtis