Mokiniai

Klasė

Mokinių skaičius klasėje

Iš viso

a

b

c

Mokinių

Klasių
komplektų

Priešmokyklinė
grupė

20

20

-

40

2

1

25

26

 26

77

3

2

19

18

18

55

3

3

24

24

 

48

2

4

26

24

25

75

3

Iš viso:
1-4 klasėse

-

-

-

255

11

5

24

28

29

81

3

6

28

28

 

56

2

7

27

28

 

55

2

8

24

26

 

50

2

Iš viso:
5–8 klasėse

 

-

-

242

9

Iš viso:
su priešmok. gr.

-

-

-

537

22