Mokytojai

Mokytojai

Pradinės klasės
Baškienė Meilutė
Domeikienė Ligita
Gudėnienė Daiva
Jonaitienė Vilma
Kalinienė Aušra
Korytė Jūratė

Mackevičienė Rima
Lemešovienė Neringa
Paškauskienė Neringa
Staškūnienė Daiva
Survilienė Irena
Tėvelienė Ingrida
Dorinis ugdymas (tikyba)
Žurauskienė Jolita
Dorinis ugdymas (etika)

Gronskienė Virginija

Lietuvių kalba
Nugarienė Laimutė
Paškevičienė Rita
Pusvaškienė Milda
 

 Rusų kalba
Gronskienė Virginija
Nugarienė Laimutė

Prancūzų kalba
Kubrakovienė Alma
Anglų kalba
Čivilytė Giedrė
Dunčienė Jūratė
Pauliukonytė Jurgita 
Varžgalytė Jūratė

Matematika
Kiaušinienė Alma
Šlikienė Nijolė
Biologija ir gamta
Nazimovienė Laimutė
Informacinės technologijos

Danielius Darius
Miškinienė Jolita

Fizika
Mogenienė Rasa​
Geografija
Kuodienė Justina

 Istorija
Šarkienė Daiva
Taučkėlienė Alma

Chemija
Lingienė Rita
Technologijos

Kvietkauskas Arūnas
Siličienė Violeta
Vainauskienė Audronė

Žmogaus sauga
Survila Algirdas
Dailė

Bartkutė-Deviatnikova Aušra
Muzika
Valinskienė Neringa
Kūno kultūra
Butkus Julius
Grainytė Augustė
Verbickas Regimantas
Neformalusis ugdymas
Savickienė Virginija