Mokytojai

Mokytojai2

Pradinės klasės
Baškienė Meilutė
Domeikienė Ligita
Gudėnienė Daiva
Jonaitienė Vilma
Kalinienė Aušra
Korytė Jūratė
Leleikienė Edita
Lemešovienė Neringa
Paškauskienė Neringa
Staškūnienė Daiva
Survilienė Irena
Šlubelienė Vilma
Tėvelienė Ingrida
Varkalienė Dainora
Ikimokiklinis ugdymas
Čižikienė Vaidutė
Dorinis ugdymas (tikyba)
Žurauskienė Jolita
Dorinis ugdymas (etika)

Jakiūnienė Danutė

Žmogaus sauga
Survila Algirdas 

 Lietuvių kalba
Rita Gelūnienė

Juzėnienė Janė
Paškevičienė Rita
Pusvaškienė Milda
Rusų kalba
Gronskienė Virginija
Nugarienė Laimutė

Prancūzų kalba
Kubrakovienė Alma
Anglų kalba
 Čivilytė Giedrė
Dunčienė Jūratė
Pauliukonytė Jurgita 
Varžgalytė Jūratė

Matematika
Razmus Aloyzas
Šlikienė Nijolė
Biologija ir gamta
Nazimovienė Laimutė
Informacinės technologijos

Miškinienė Jolita
 

Fizika
Gervinskienė Gražina​

Geografija
Kuodienė Justina
Istorija

Jakiūnienė Danutė
Šarkienė Daiva
Taučkėlienė Alma

Chemija
Lingienė Rita
Technologijos

Kvietkauskas Arūnas
Noreikienė Virginija

Dailė

Vainauskienė Audronė
Muzika
Valinskienė Neringa
Kūno kultūra
Blažys Ričardas
Vadapalas Rimantas
Neformalusis ugdymas
Zabielienė Regina
Blažienė Vyganta