Projektas „Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas“
Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0028

 Projekto tikslas – padidinti Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų efektyvumą.

Bendra projekto vertė – 1.247.394,00 Eur, iš kurių Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 1.060.284,90 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 93.554,55 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 93.554,55.

Projekto pareiškėjas – Ukmergės rajono savivaldybės administracija. Projektas įgyvendinamas su partneriais – Ukmergės „Šilo“ progimnazija, Ukmergės A. Smetonos gimnazija, Ukmergės rajono Siesikų ir Želvos gimnazijomis.

Projekto lėšomis bus atliekami edukacinių patalpų vidaus remonto darbai, įsigyta moderni įranga ir baldai. Bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės, kur moksleiviai galės patogiai jaustis, estetiška ir patraukli aplinka skatins moksleivius aktyviau įsitraukti į ugdymo procesą.

Ukmergės „Šilo“ progimnazijoje projekto lėšomis bus keičiamos kabinetų durys, modernizuojami 2 informacinių technologijų kabinetai, 6 pradinių klasių kabinetai, anglų, biologijos, geografijos kabinetai ir biblioteka. Perkami mobilūs vienviečiai stalai su kėdėmis, atnaujinama aktų salės įgarsinimo įranga. Mokyklos koridoriuose bus sukurtos naujos edukacinės erdvės.