Ukmergės ,,Šilo“ progimnazijos tarybos sudėtis nuo 2021 m. kovo 4 d.

 Mokyklos tarybos pirmininkė – Jurgita Pauliukonytė (mokytojų atstovė),

 Mokyklos tarybos sekretorė – Daiva Staškūnienė (mokytojų atstovė),

 Nariai: Aušra Kalinienė (mokytojų atstovė),

              Ieva Visockienė (tėvų atstovė),

              Viktorija Vilčinskienė (tėvų atstovė),

              Ramūnas Krikštaponis (tėvų atstovas),

              Aurika Kadelskaitė (mokinių atstovė nuo 2021-09-03),

              Ugnė Girdenytė (mokinių atstovė nuo 2021-09-03),

              Gertrūda Baublytė (mokinių atstovė nuo 2021-09-03),

              Gintarė Radlinskaitė (seniūnaitė, socialinių partnerių atstovė).

 el. paštas kontaktams:   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 TARYBOS NUTARIMAI:

2019-01-23  1. Rekomenduoti mokytojams pamokos pradžioje surinkti mokinių telefonus ir juos saugoti iki pamokos pabaigos.

2. Nekeisti uniformos modelio, bet rekomenduoti mokyklos administracijai:
     a) paieškoti firmos, kuri galimai gamina kokybiškesnę ir pigesnę uniformą;
     b) ištirti poreikį dėl mokyklinės uniformos papildymo marškinėliais.

3. Pritarti ,,Šilo“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitai.

2019-04-10

1. Pritarti mokyklinės uniformos papildymui polo marškinėliais.

 2. Marškinėlių spalvą turėtų išsirinkti tėvai kartu su vaikais (apklausos būdu, daugiausiai balsų surinkusi spalva pagal galimybes parenkama mokykliniams marškinėliams).

 3. Paieškoti naujo tiekėjo uniforminiams marškinėliams, kuris siūlytų marškinėlius pigiau, negu UAB ,,Majoris“.

 4. Mokiniams, kurie yra alergiški vilnai, kuri yra mokyklinių megztukų sudėtyje, pasiūlyti įsigyti megztukus ,,Beržas “ (50% medvilnės, 50% akrilo) iš  https://uniformupardavimas.lt/lt/start.aspx?szk=476&poz1=4246&poz2=4249&poz3=4257

2019-04-29  1. Pritarti Ukmergės „Šilo“ progimnazijos prašymui Ukmergės rajono savivaldybės Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo komisijai dėl gabių vaikų apdovanojimo piniginiais prizais.

2. 1. Rekomenduoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupei atlikti 2 srities Ugdymasis ir mokinių patirtys 2.4 temos Vertinimas ugdant 2.4.2 rodiklio Mokinių įsivertinimas įsivertinimą pasitelkiant apklausų žodžiu, anketavimo ir mokyklinės dokumentacijos tyrimo metodus.

2019-05-31

1. Pritarti priešmokyklinio ugdymo organizavimui Ukmergės „Šilo“ progimnazijoje 2019-2020 m.m. su šiomis išlygomis:

              a) kad ugdymo įstaigos vadovas organizuotų ugdymo procesą teikdamas prioritetą pradinio ir pagrindinio ugdymo mokinių poreikiams (sporto/aktų salės, valgykla, kt. patalpos, darbo ir poilsio režimas ir kiti materialūs ir nematerialūs ištekliai);

               b) kad ugdymo įstaigos steigėjas sutvarkytų privažiavimus prie mokyklos, įrengtų daugiau stovėjimo aikštelių (tais pačiais privažiavimais naudojasi ir sporto mokykla, ir į baseiną atvykstantys lankytojai, o stovėjimo vietų jau dabar trūksta).

 2019-08-29 1. Pritarti Ugdymo planui su korekcijomis.

2. Atidėti Veiklos plano svarstymą iki kito posėdžio rugsėjo mėnesį.

3. Visais įmanomais būdais raginti mokyklos steigėją sutvarkyti privažiavimą prie mokyklos ir praplėsti stovėjimo aikštelių plotą.

 2019-09-25  1. Pritarti Ukmergės „Šilo“ progimnazijos Veiklos plano 2019–2020 m. m. projektui.
 2019-10-16 1. Palikti J. Pauliukonytę Progimnazijos tarybos pirmininke.

2. Rekomenduoti atlikti visuminį mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą 2019-2020 m. m., įtraukiant visą mokyklos bendruomenę.

 3.Tenkinant mokinių, dalyvaujančių neformalaus ugdymo užsiėmimuose po pamokų poreikius, pastatyti maisto automatą.

4. Įkurti Aktyvių tėvų klubą.

 5. Pritarti Progimnazijos įsitraukimui į Iniciatyvių mokyklų klubo veiklą.

2019-10-30  1. Pritarti paraiškos teikimui dėl „Šilo“ progimnazijos pripažinimo „Aktyvia mokykla“.

2. Priimti Ukmergės savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus iššūkį „Iššūkis vardan mokymosi. Klasių perstatymas žiemos sezonui“ po bandomojo laikotarpio nuo lapkričio 4 d. iki lapkričio 14 d., jeigu mokytojų taryba nuspręs, kad idėja pasiteisino.

 2019-11-04 1. Pritarti naujoms kainoms už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo išlaikymo paslaugą.
 2019-11-22  1. Pritarti Ukmergės „Šilo“ progimnazijos mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašui.

2. Pritarti Ukmergės ,,Šilo“ progimnazijos prašymui Ukmergės rajono savivaldybės Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo komisijai dėl gabių vaikų apdovanojimo piniginiais prizais.

 2019-12-13 1. Pritarti Ukmergės „Šilo“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokinių dalyvavimui visuotinio mokinių maitinimo projekto I etape, pagal kurį priešmokyklinukai gautų nemokamus pietus švediško stalo principu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
2020-01-14 Pritarti ,,Šilo“ progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitai ir vertinti ją labai gerai.
2020-01-30  1. Pritarti mokytojų A. Vainauskienės, A. Kalinienės ir D. Staškūnienės įtraukimui į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą 2020–2022 metams.

2. Į Ukmergės ,,Šilo“ progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją išrinkti Gintarę Radlinskaitę kaip progimnazijos mokinių tėvų atstovę. 

 2020-02-25  Pritarti ,,Šilo“ progimnazijos  2019 m. veiklos ataskaitai.
 2020-04-02  Pritarti dalies surinktų GPM lėšų panaudojimui perkant Microsoft Office 365 A1 konfigūravimo ir paruošimo darbui bei mokytojų apmokymo paslaugą tik išsiaiškinus pačių mokytojų lūkesčius, poreikį ir Mokytojų tarybai pritarus platformos diegimui.
2020-05-14  1. Kol kas neplanuoti stambesnių pirkinių iš surinktų GPM lėšų, nes neapibrėžta situacija dėl Covid 19 pandemijos gali pareikalauti nenumatytų išlaidų kitais mokslo metais.
 2. Mokslo metus baigti nuotoliniu būdu. 1–4 klasių mokslo metų pabaiga – birželio 4 d., 5–8 kl. mokslo metų pabaiga – birželio 12 d.
 3. Siekiant intensyvinti ugdymą 5–8 kl. organizuoti integruotas projektines veiklas birželio 1–5 dienomis.
 4. Sudaryti sąlygas ugdymosi sunkumų turintiems mokiniams konsultuotis ir atsiskaityti kontaktiniu būdu (jeigu jie to pageidauja).
 2020-06-03  Pritarti Ukmergės „Šilo“ progimnazijos nuostatams.
 2020-06-10 Pritarti Ukmergės „Šilo“ progimnazijos prašymui devyniems puikiai besimokantiems „Šilo“ progimnazijos 5–8 kl. mokiniams skirti piniginius apdovanojimus iš Ukmergės raj. savivaldybės Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo.
2020-08-31 1. Pritarti Ukmergės ,,Šilo“ progimnazijos 2020–2021 m. m. Ugdymo planui.
2. Pritarti mokytojos Ingridos Tėvelienės kandidatūros teikimui Metų mokytojo apdovanojimui.
 2020-10-07  Pritarti Ukmergės „Šilo“ progimnazijos 2020–2021 m.m. Veiklos plano projektui.
2020-11-06 Pritarti mišraus ugdymo organizavimui ,,Šilo“ progimnazijoje karantino laikotarpiu.
2020-11-20 Pritarti Ukmergės ,,Šilo“ progimnazijos prašymui dėl E. Lipinskaitės ir A. Medinytės paskatinimo piniginiu prizu iš Ukmergės raj. savivaldybės Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo už II vietos laimėjimą Nacionaliniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. 
2020-11-26 Skirti būtiną dalį GPM lėšų, kad būtų bent minimaliai atnaujintos rūsyje esančios vaikų rūbinės, 5–8 klasių mokiniams įrengiant pusines metalines asmenines spinteles, 1–4 klasių mokiniams atnaujinant bendras klasių rūbinėles.
2020-12-16 Rekomenduoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupei 2020–2021 m. m. atlikti 3 Srities. Ugdymosi aplinkos. 3.2.Temos. Mokymasis be sienų. 3.2.2. Rodiklio. Mokymasis virtualioje aplinkoje įsivertinimą.
2021-02-01 Ukmergės ,,Šilo“ progimnazijos direktoriaus Dariaus Kaplūno veiklą už 2020 metus vertinti labai gerai.
2021-02-23 Pritarti Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų plano projektui.
2021-03-04
  1.  Ukmergės ,,Šilo“ progimnazijos tarybos pirmininke išrinkti J. Pauliukonytę.
  2. Ukmergės ,,Šilo“ progimnazijos tarybos sekretore išrinkti D. Staškūnienę. 
 2021-04-14
  1. Pritarti Ukmergės ,,Šilo“ progimnazijos Strateginiam planui 2021–2023 m.
  2.  Panaudoti dalį 1,2% GPM lėšų lauko klasės/aikštelės įrengimui.
2021-06-10 Pritarti Ukmergės ,,Šilo“ progimnazijos prašymui skirti piniginius apdovanojimus iš Ukmergės raj. savivaldybės Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo vienuolikai puikiai besimokančių ,,Šilo“ progimnazijos 5–8 kl. mokinių.
2021-06-25 Pritarti Ukmergės ,,Šilo“ progimnazijos nuostatams.
2021-08-30 Pritarti Ukmergės ,,Šilo“ progimnazijos Ugdymo planui 2021–2022 m. m.
2021-09-14 Pritarti mokinių srautų keitimui (didinimui) Ukmergės ,,Šilo“' progimnazijoje esant ypatingosioms aplinkybėms.